prod-shitenno-genbu
SHITENNO GB – S 60H2 # PE1.2
Modell: GB-S 60H2, length: 183cm, type: spinning, sec: 2, action: fast+, max lure: 80g.
169.00  inc. VAT Add to basket
prod-shitenno-genbu
SHITENNO GB – S 66H2 # PE1.5
Modell: GB-S 66H2, length: 198cm, type: spinning, sec: 2, action: fast+, max lure: 100g.
179.00  inc. VAT Add to basket
prod-shitenno-genbu
SHITENNO GB – S 70H2 # PE2.0
Modell: GB-S 70H2, length: 213cm, type: spinning, sec: 2, action: fast+, max lure: 120g.
189.00  inc. VAT Add to basket
prod-shitenno-genbu
SHITENNO GB – S 80H2 # PE2.5
Modell: GB-S 80H2, length: 245cm, type: spinning, sec: 2, action: fast+, max lure: 140g.
199.00  inc. VAT Add to basket
prod-shitenno-genbu
XZOGA SHITENNO GB – S 100H2 # PE3.0
Modell: GB-S 100H2, length: 305cm, type: spinning, sec: 2, action: fast+, max lure: 180g, weight: 318g, transport lenght: 156cm.
239.00  167.00  inc. VAT Add to basket